1. Що таке карта працевлаштованого штатного працівника?

Новий вид єдиного дозволу, який надає його власникові право довгостроково перебувати на території ЧР (Чеської Республіки) з метою офіційного працевлаштування і виконувати робочі обов’язки в рамках трудової посади, для якої карта була видана. Даний документ замінює собою візу з метою перебування в країні на термін понад 90 днів з метою працевлаштування, дозвіл на довгострокове перебування в країні з метою працевлаштуван ня і «зелену» карту, які вже видаватися не будуть. «Сині» ж карти видаватимуться і надалі. Карта працевлаштованого штатного працівника має зовнішню форму пластикової карти з біометричними елементами.

2. Хто видає карту працевлаштованого штатного працівника?

Mіністерство внутрішніх справ – відділ політики за поданням притулку і міграційної політики.

3. На період часу якою тривалістю видається карта працевлаштованого штатного працівника?

На період, протягом якого продовжуються трудові юридичні стосунки, максимально, проте, на період у розмірі 2 років, з можливістю повторного продовження періоду дії.

4. Для кого карта працевлаштованого штатного працівника є призначеною?

Для іноземців зі всіх країн світу. При цьому, проте, вона не призначена для • громадян країн – членів держав ЄС (Євросоюзу) / ЄЕП (Європейського економічного простору) і Швейцарії, а також • членів їх сімей з числа громадян останніх держав, які є власниками карти для мешкання в країні члена сім’ї громадянина ЄС (Євросоюзу) / ЄЕП (Європейського економічного простору) і Швейцарії, або ж подали заяву з проханням про видачу даної карти.

5. Для яких видів працевлаштування карта призначається?

Для всіх видів працевлаштування без врахування міри необхідної професійної кваліфікації. Проте при цьому вакантне (вільне, незайняте) робоче місце1, відносно якого можна подати заяву з проханням про надання карти працевлаштованого штатного працівника, повинно бути включено в центральну базу даних реєстраційного обліку вакантних (вільних, незайнятих) робочих місць (посад), які можуть займати особи, що володіють картою працевлаштованого штатного працівника. Інформація відносно даних вакантних (вільних, незайнятих) робочих місць (посад) може з відома працедавця публікуватися на інтегрованому інтернет-порталі Міністерства по питанням праці і соціальним питанням, де Ви можете з даною інформацією ознайомитися: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam

6. Де я можу подати заяву з проханням відносно видачі карти працевлаштованого штатного працівника?

Письмову заяву Ви можете особисто подати у відповідному місцевому представницькому (консульсько-дипломатичному) департаменті ЧР (Чеської Республіки)2. В тому випадку, якщо Ви перебуваєте на території ЧР (Чеської Республіки) на підставі візи, яка дозволяє перебувати в країні протягом більш, ніж 90 днів, або ж на підставі дозволу для довгострокового перебування в країні з іншою метою, Ви можете подати заяву в робочій канцелярії (філії) Міністерства внутрішніх справ.

7. Що необхідно прикласти до заяви з проханням відносно видачі карти працевлаштованого штатного працівника?

 • дійсний закордонний паспорт;
 • 2 фотографії, які відповідають тому, як іноземець виглядає в даний момент;
 • документ відносно забезпечення мешкання на період перебування на території ЧР (Чеської Республіки);
 • трудовий договір або ж угоду про здійснення трудової діяльності (або ж хоч би договір про укладення майбутнього договору, в якому сторони переймають на себе зобов’язання в строк, відносно якого досягнута угода, укласти трудовий договір або ж угоду про здійснення трудової діяльності)3. Вказані документи повинні містити домовленість, з якої виходить, що, незалежно від об‘єму роботи, не буде досягнута домовленість про щомісячну заробітну плату, яка була б нижча, ніж базова ставка щомісячної мінімальної заробітної плати4, а щотижневий часовий період здійснення трудової діяльності складатиме не менше, чим 15 годин;
 • документи, які підтверджують кваліфікаційну здатність здійснювати професійну діяльність, яка потрібна для відповідної робочої посади.5

Від Вас також можуть зажадати надати:

 • документ, який є аналогічним чеської виписці з реєстраційного переліку Реєстру покарань (довідка про несудимість) як матеріал для розгляду питання відносно кримінальної бездоганності;6
 • документ відносно визнання Вашої освіти, яка була отримана за кордоном, а саме, з боку відповідного органу ЧР (Чеської Республіки);
 • медичну довідку відносно того, що Ви не страждаєте на серйозне захворювання.

Всі документи, що додаються, мають бути надані у вигляді оригінала, або ж у вигляді офіційної завіреної копії, а також у формі офіційного перекладу чеською мовою. Документи, які необхідно прикласти до заяви, не мають бути отримані раніше, ніж за 180 днів до моменту надання, за винятком закордонного паспорта і фотографії іноземця в тому випадку, якщо дана фотографія відповідає його дійсному зовнішньому вигляду.

8. Коли я зможу отримати карту працевлаштованого штатного працівника?

В тому випадку, якщо Ви подасте заяву з проханням про надання карти працевлаштованого штатного працівника за кордоном, і при цьому Ваша заява буде розглянута позитивно, представницький (консульсько-дипломатичний) департамент видасть Вам візу для перебування в країні на термін більше 90 днів з метою отримання карти працевлаштованого штатного працівника. Перед тим, як буде вироблена відмітка про наявність візи, до Вас звертатимуться з вимогою надати документ відносно укладення договору про туристичне медичне страхування на період часу від дня вступу на територію ЧР (Чеської Республіки) і до того дня, коли Вам в ЧР (Чеській Республіці) буде надано загальне суспільне медичне страхування.

Після приїзду в ЧР (Чеську Республіку) та не пізніше, ніж в строк до 3 робочих днів Вам слід відвідати робочу канцелярію (філію) Міністерства внутрішніх справ з метою надання біометричних даних, які є необхідними для виготовлення карти працевлаштованого штатного працівника. Після того, як будуть зафіксовані Ваші біометричні дані, Вам буде видана довідка, яка підтверджує виконання умов для видачі карти працевла штованого штатного працівника.

 9. З якого моменту я можу почати працювати?

Починаючи з того дня, коли Вам Міністерство внутрішніх справ видало довідку, яка підтверджує виконання умов для видачі карти працевлаштованого штатного працівника.

10. Чи Moжу я будучи особою, яка володіє картою працевлаштованого штатного працівника, змінити свого працедавця або ж перейти на іншу трудову посаду?

Так, проте при цьому Ви повинні в робочій канцелярії (філії) Міністерства внутрішніх справ подати письмову заяву з проханням про надання згоди на здійснення такої зміни, після чого Ваша заява має бути розглянута позитивно. При цьому мова знову повинна йти про вакантне (вільне, незайняте) робоче місце, яке включене в центральну базу даних реєстраційного обліку вакантних (вільних, незайнятих) робочих місць, які можуть займати особи, що володіють картою працевлаштованого штатного працівника. До даної заяви Ви повинні прикласти трудовий договір або ж угоду про здійснення трудової діяльності, або ж хоч би договір про укладення майбутнього договору (дивися пункт 7). В тому випадку, якщо для Вашої нової трудової посади встановлені інші кваліфікаційні вимоги, або ж якщо документ, на підставі якого Ви раніше підтвердили свою професійну кваліфікаційну здатність, став недійсним, Вам необхідно знову підтвердити свою кваліфікаційну здатність здійснювати професійну діяльність.

11. Чи мoжу я, будучи особою, яка володіє картою працевлаштованого штатного працівника, мати декілька місць працевлаштування?

Так. Проте карту працевлаштованого штатного працівника Ви матимете завжди лише одну. Право на виконання роботи в рамках інших місць працевлаштування Ви матимете лише в тому випадку, якщо отримаєте згоду Міністерства внутрішніх справ, для здобуття якої ви повинні подати відповідну заяву (дивися пункт 10).

12. Віза для перебування в країні на термін понад 90 днів з метою працевлаштування, дозвіл на довгострокове перебування з метою працевлаштування і «зелена» карта надалі видаватися вже не будуть. Що мені потрібно робити в тому випадку, якщо в даний час я є особою, яка володіє цими документами?

Перед закінченням терміну дії Вашої візи з метою перебування в країні на термін понад 90 днів з метою працевлаштування звернетеся в робочу канцелярію (філію) Міністерства внутрішніх справ із заявою з приводу видачі карти працевлаштованого штатного працівника. В тому випадку, якщо Ви є особою, яка володіє дозвілом на довгострокове перебування в країні з метою працевлаштування, Вам необхідно звернутися із заявою з проханням про продовження дозвілу на довгострокове перебування в країні, який Вам буде в разі виконання законних умов продовжений вже у формі видачі карти працевлаштованого штатного працівника. Вам вже не по трібно звертатися в краєву філію Департаменту по працевлаштуванню ЧР (Чеської Республіки) із заявою відносно продовження періоду дії Вашого дозволу на працевлаштування, а саме, в тому випадку, якщо Ви не нале жите до іноземців, які є і надалі зобов’язаними мати даний документ (дивися частину «Особливі випадки», підпункт b).

Заяву з проханням відносно видачі карти працевлаштованого штатного працівника Ви можете подати не пізніше, ніж в строк перед спливом періоду дії візи для перебування в країні на термін понад 90 днів. Заявy з проханням відносно продовження дозволу на довгострокове перебування в країні з метою працевлаштування у формі видачі карти працевлаштованого штатного працівника Ви можете подати не раніше, чим за 90 днів, і не пізніше, ніж за 14 днів до закінчення терміну дії дозволу на довгострокове перебування в країні з метою працевлаштування. Проте рекомендуємо Вам подати заяву в рамках встановленого терміну якомога раніше, оскільки без карти праце-влаштованого штатного працівника, що діє, Ви не маєте права після закінчення періоду дії Вашого дозволу на працевлаштування виконувати робочі обов’язки!

«Зелена» карта, що діє, у момент дня введення в дію карт працевлаштованого штатного працівника в ЧР (Чеській Республіці) автоматично починає вважатися картою працевлаштованого штатного працівника і надалі залишається такою, що діє, аж до дати, яка вказується на даній карті.

ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ

У деяких особливих випадках, які вказуються нижче, заяву з проханням про надання карти працевлаштованого штатного працівника може подати також іноземець, який хоче на території ЧР (Чеської Республіки) довгостроково перебувати з метою працевлаштування і володіє правом вільного вступу на ринок праці або ж і надалі є зобов’язаним отримати дозвіл на працевлаштування, який видається Департаментом по працевлаштуванню ЧР (Чеської Республіки). Право вільного вступу на ринок праці або дозвіл на працевлаштування в даних випадках надають іноземцеві право виконувати робочі обов’язки, а карта працевлаштованого штатного працівника йому служить лише як дозвіл на довгострокове перебування в країні.

a) Вільний вступ на ринок праці ЧР (Чеської Республіки)

Право на вільний вступ на ринок праці ЧР (Чеської Республіки) має відповідно до спеціального закону7, наприклад, іноземець, який

 • здобув в ЧР (Чеській Республіці) середню або ж середню спеціальну освіту, або ж середню спеціальну освіту в консерваторії8, або ж вищу освіту9, або ж
 • хоче бути в ЧР (Чеській Республіці) працевлаштований як педагогічний працівник10 або ж працевлаштований як академічний працівник вищого учбового закладу9, або ж працевлаштований як духовна особа церкви або релігійного співтовариства, які зареєстровані в ЧР (Чеській Республіці), або ж
 • є присланим в ЧР (Чеську Республіку) в рамках надання послуг своїм закордонним працедавцям, резиденція (юридична адреса) яких знаходиться в іншій країні-членові ЄС (Євросоюзу) / ЄЕП (Європейського економічного простору) і Швейцарії, або ж
 • в тому випадку, якщо дане положення відносно нього встановлює міжнародний договір, що діє.

Карта працевлаштованого штатного працівника може бути видана іноземцеві на період дії трудових юридичних стосунків відповідно до наданих документів (наприклад, трудового договору), проте максимально на 2 роки, з можливістю повторного продовження періоду її дії. Іноземець повинен як обов‘язкову документальну приналежність до заяви з проханням про видачу карти працевлаштованого штатного працівника прикласти, окрім останніх документів (які вказуються в пункті 7), також і документ, який доводить наявність у нього права на вільний вступ на ринок праці. Надання документа, який підтверджує кваліфікаційну здатність здійснювати професійну діяльність в рамках даного працевлаштування, а також документа відносно визнання освіти, отриманої за кордоном, від іноземця вимагатися не буде. В тому випадку, якщо даний іноземець змінить працедавця або ж робочу посаду, або ж знайде для себе іншу можливість працевлаштування, він є зобов’язаним про дану обставину повідомити Міністерство внутрішніх справ в строк до 3 робочих днів, починаючи з того дня, коли дана зміна сталася.

b) Дозвіл на працевлаштування

Іноземець, який хоче в ЧР (Чеській Республіці) довгостроково перебувати з метою працевлаштування на підставі наявності карти працевлаштованого штатного працівника, повинен звернутися у відповідну краєву філію Департаменту по працевлаштуванню ЧР (Чеської Республіки) з проханням про видачу дозволу на працевлаштування лише в тому разі,

 • якщо він з боку свого закордонного працедавця, резиденція (юридична адреса) якого знаходиться поза територією ЄС (Євросоюзу) / ЄЕП (Європейського економічного простору) і Швейцарії, є особою, яка була відряджена для виконання роботи в ЧР (Чеської Республіці) (тобто щоб він викону вав тут завдання, які пов’язані з договором, який був укладений між даним працедавцем і чеською юридичною або ж фізичною особою), або ж
 • якщо він є компаньйоном, членом або ж статутним органом комерційної компанії або ж кооперативу, і виконує завдання, які пов’язані з предметом діяльності даної юридичної особи11, або ж
 • якщо він є сезонним штатним працівником, який виконує роботу, залежну від зміни пір року, який також при цьому є працевлаштованим на період, що не перевищує 6 місяців протягом календарного року, або ж
 • якщо він як стажист знаходиться в трудових юридичних стосунках з працедавцем в ЧР (Чеській Республіці), або ж
 • в тому випадку, якщо дане положення відносно нього встановлює міжна родний договір, що діє.

У даних випадках іноземець подає заяву з проханням про видачу дозволу на працевлаштування відносно робочого місця, яке не включене в центральну базу даних реєстраційного обліку вакантних (вільних, незайнятих) робочих місць, які можуть займати особи, що володіють картою працевлаштованого штатного працівника. Іноземець повинен як обов’язкову документальну приналежність до заяви з проханням про видачу карти працевлаштованого штатного працівника прикласти, окрім останніх документів, які вказуються в пункті 7, також і виданий дозвіл на працевлаштування, або ж повинен в заяві з проханням про видачу карти працевлаштованого штатного працівника привести, принаймні, хоч би витікаючий номер поданої заяви з проханням про видачу дозволу на працевлаштування. Карта працевлаштованого штатного працівника має бути іноземцеві видана на період дії дозволу на працевлаштування. Продовження періоду його дії є умовою продовження періоду дії карти працевлаштованого штатного працівника. Іноземець може після приїзду в ЧР (Чеську Республіку) приступити до роботи по місцю працевлаштування в тому випадку, якщо він має в своєму розпорядженні дозвіл на працевлаштування, що діє, і візу для перебування в країні на термін понад 90 днів з метою здобуття карти працевлаштованого штатного працівника.

Де я можу отримати детальнішу інформацію відносно карти працевлаштованого штатного працівника?

На інтернет-сторінках веб-сайту Міністерства внутрішніх справ: http://www.mvcr.cz/cizinci або ж за допомогою інформаційної лінії Міністерства внутрішніх справ: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел. н.: (+420) 974 832 418 (421), (пон. – п’ят.; 8:00 –15:00) або ж на Інтегрованому порталі Mіністeрствa по питанням праці і соціальним питанням: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam